פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 1
220
7
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
75
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל 13
380
8
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי
170
7
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
450
8
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
 
250
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
 
200
7
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
1100
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 27
75
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 10
350
7
3,620,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 10
55
2.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
320
5.5
3,070,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 21
200
6.5
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל
550
5
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
92
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
96
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
220
7
3,230,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 27
75
3
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
100
4
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
81
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
180
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
180
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
280
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
90
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן
275
8
3,990,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל
114
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 56
150
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל 13
270
8
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
98
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
זהבי
360
8
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
95
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
89
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה 8
163
6
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
172
3
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
548
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 1000
45
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
480
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 29
580
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע שטמפפר 104
119
5.5
2,270,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה 7
430
7
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין 11
90
3.5
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
200
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 25
606
4.5
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין
127
4
1,400,000 ₪