פתח תקווה בת גנים
גלמן 6
280 מר
6
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
400 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות 41
135 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות 41
135 מר
6
2,700,000 ₪