פתח תקווה בת גנים
חיים גלעד
475 מר
7
4,750,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
גלמן 6
280 מר
6
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
400 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
חיים גלעד
330 מר
7
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
1200 מר
10
7,000,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
330 מר
9
4,850,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
450 מר
7
7,000,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות 41
135 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אידלמן
500 מר
8
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר 18
330 מר
9
4,850,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר 18
330 מר
8
4,850,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות 1
350 מר
9
5,500,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
450 מר
7
6,800,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
חיים גלעד
330 מר
7
פתח תקווה בת גנים
חיים גלעד 13
330 מר
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות 41
135 מר
6
2,700,000 ₪