פתח תקווה בת גנים
י"ד הבנים 39
271
9
5,140,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
280
9
4,250,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
 
560
6
5,500,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
 
525
6
5,500,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
280
9
4,250,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
עמנואל קוז'ידלו
122
5
פתח תקווה בת גנים
 
500
6
7,400,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות 39
159
5.5
3,550,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות
125
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
 
300
2,900,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
880
פתח תקווה בת גנים
עמנואל קוז'ידלו 3 3
124
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
300
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
גלמן 6
280
6
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
450
7
6,900,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
י"ד הבנים 39
266
7
5,350,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
330
2,550,000 ₪