פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 4
93 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
118 מר
4.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6
94 מר
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 10
110 מר
4.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
116 מר
4.5
1,840,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 14
107 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6
75 מר
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
המכבים 28
66 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 8
120 מר
4.5
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 4
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
המכבים 28
66 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 2
140 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 4
94 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 12
116 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 14
107 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6
75 מר
3
1,640,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 14
185 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 8
116 מר
4.5
2,060,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6 6
71 מר
3
1,640,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 4
105 מר
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 2
140 מר
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 14
107 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 2
140 מר
6
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
118 מר
4.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
107 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 4 4
105 מר
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
המכבים 28
66 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
116 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 4 4
105 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
138 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 10
108 מר
4
1,729,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6
75 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 12
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מרדכי בן דרור 14
240 מר
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 14
108 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 8
92 מר
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 12
80 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
המכבים 28
66 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 14
95 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
120 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 12
110 מר
4.5
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 6
75 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
116 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור 14
107 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 2
94 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
הרב פינטו מסעוד אשר 2
145 מר
5
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
116 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
185 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה מעוז
מרדכי בן דרור
108 מר
4
1,729,000 ₪