פתח תקווה קרול
בייליס 2
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
100 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
108 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 95
89 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
320 מר
9
5,700,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3 3
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 4
116 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
110 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר 22
150 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
137 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
13 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
110 מר
5
1,839,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
200 מר
6
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
123 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 4
130 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
360 מר
7
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 6
110 מר
4.5
1,795,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
130 מר
4.5
20,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 10
113 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר 22
90 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 16
111 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
132 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
255 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר
205 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
190 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
130 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
140 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
80 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
144 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
115 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
קרימינצקי
100 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
12 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
500 מר
8
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
105 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 19
92 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
126 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
160 מר
5.5
2,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 95
110 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
110 מר
4.5
1,820,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
148 מר
6
2,625,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר
205 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 4
125 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
קרימינצקי 5
90 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
203 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3 3
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
140 מר
6
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
140 מר
6
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 97
145 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 97 97
91 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
12 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
80 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
146 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
ברנשטיין
70 מר
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 18
67 מר
3
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 79
125 מר
4.5
1,880,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
101 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
125 מר
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה קרול
הבנים
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
160 מר
6.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
143 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 5
95 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
75 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
202 מר
5
4,490,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
114 מר
4
1,828,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 10
129 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
93 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,660,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
148 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
114 מר
4
1,848,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
115 מר
4
2,620,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
120 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
148 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 12
85 מר
4
1,280,000 ₪