פתח תקווה קרול
בייליס 2
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
94
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין 2
120
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
240
5
פתח תקווה קרול
לודיוב
114
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
90
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
96
4
1,725,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
125
5
2,160,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 99
130
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד
90
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
110
5
1,749,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
111
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 58
99
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
138
5
פתח תקווה קרול
 
180
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר 1
100
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 79
100
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
155
6
2,495,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
100
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
85
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה קרול
יד הבנים
360
5,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
יד הבנים
5,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
יד הבנים
5,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
יד הבנים
5,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 2
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה קרול
יד הבנים
278
6,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
גרינשטיין
90
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
105
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
140
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 14
111
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד
100
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
90
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
110
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
80
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
125
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
100
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
103
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
80
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע חורב 4
126
4
פתח תקווה קרול
 
100
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה קרול
חלוצת הפרדסנות 1
90
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין
96
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר
92
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה קרול
אבן עזרא
116
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 22
150
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 3
120
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
135
5
3,050,000 ₪