פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
148 מר
6
2,625,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
203 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
140 מר
6
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
140 מר
6
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
146 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
הבנים
234 מר
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
203 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
140 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
138 מר
6
2,360,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
252 מר
6
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
203 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
140 מר
6
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
252 מר
6
4,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,660,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
148 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
148 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
18 מר
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
148 מר
6
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
148 מר
6
2,290,000 ₪
פתח תקווה קרול
קרימינצקי
125 מר
6
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
17 מר
6
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
144 מר
6