פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
200 מר
6
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
148 מר
6
2,625,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
203 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
140 מר
6
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
140 מר
6
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
146 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,660,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
148 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
148 מר
6
2,890,000 ₪