פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
137 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
123 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 4
130 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
110 מר
5
1,839,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
255 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
130 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
140 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
126 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 4
125 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
125 מר
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 10
110 מר
5
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
202 מר
5
4,490,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 10
129 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
120 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,360,000 ₪