פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 4
130 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
137 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר 22
150 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
123 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 4
139 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
132 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
255 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר
205 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
130 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
140 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 22
136 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
126 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר
205 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 4
125 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 97
145 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
125 מר
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 79
135 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 14
144 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
137 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 4
123 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
128 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
136 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
125 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 4
139 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 10
135 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
123 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
132 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 3
119 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 11
127 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 10
110 מר
5
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
130 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
130 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
202 מר
5
4,490,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
115 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 4
127 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
123 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 10
129 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
110 מר
5
1,839,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
120 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
14 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
130 מר
5
2,555,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
115 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
125 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
125 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
125 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
123 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 16
135 מר
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,460,000 ₪