פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
110 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
108 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 6
110 מר
4.5
1,795,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
130 מר
4.5
20,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
110 מר
4.5
1,820,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 79
125 מר
4.5
1,880,000 ₪