פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 43
80 מר
4
1,150,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
13 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה קרול
קרימינצקי
100 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
105 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
12 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 20
120 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
114 מר
4
1,828,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
93 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
114 מר
4
1,848,000 ₪