פתח תקווה קרול
בייליס 2
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
לודיוב
114
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין 2
120
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד
90
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 18
10
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 23
100
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
85
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 18
100
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
90
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
100
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 20
105
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין
95
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
105
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 79
100
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 6
110
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר
92
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
111
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 2
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 14
111
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה קרול
חלוצת הפרדסנות 1
90
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
100
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין
96
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
100
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
80
4
1,215,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
110
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
103
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
 
100
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 5
91
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
114
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
110
4
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 2
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
92
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 60
85
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
90
4
1,680,000 ₪