פתח תקווה קרול
בייליס 2
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 93
105 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 79
6 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 95
89 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 18
10 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
100 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3 3
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
96 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר 22
90 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
12 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 18
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
13 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 4
116 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 83
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר 22
90 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 10
113 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 16
111 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
190 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
144 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
115 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
קרימינצקי
100 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
105 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 95
110 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
102 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרול
קרימינצקי 5
90 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3 3
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 97 97
91 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
12 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
101 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה קרול
יעקב קרול 18
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 20
120 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 5
95 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
93 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
115 מר
4
2,620,000 ₪