פתח תקווה קרול
בייליס 2
110 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
80 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
12 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
80 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
ברנשטיין
70 מר
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 18
67 מר
3
פתח תקווה קרול
הבנים
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
75 מר
3
1,620,000 ₪