פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
78 מר
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה קרול
פוגל
68 מר
3
1,045,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
110 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 93
76 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 3
80 מר
3
1,710,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
85 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 2
80 מר
3
1,670,000 ₪