פתח תקווה קרול
בייליס 2
110 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 31
90 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
ד"ר פוגל הרמן 9
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 73
78 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 41
80 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 73
75 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה קרול
ד"ר פוגל הרמן 9
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 33
80 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 31
80 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
חלוצת הפרדסנות 14
250 מר
3
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 6
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 33
70 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 33
70 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
80 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
12 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
ד"ר פוגל הרמן 15
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
80 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
ברנשטיין
70 מר
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 18
67 מר
3
פתח תקווה קרול
בייליס
75 מר
3
פתח תקווה קרול
הבנים
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 41
90 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
75 מר
3
1,620,000 ₪