פתח תקווה קרול
חלוצת הפרדסנות 17
60 מר
2.5
1,250,000 ₪