פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
92 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
95 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 12
80 מר
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 22
150 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
110 מר
5
1,749,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
110 מר
4.5
2,120,000 ₪
פתח תקווה קרול
דיסקין
95 מר
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
135 מר
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
105 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 3
120 מר
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 60
85 מר
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
123 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
240 מר
5
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 75
70 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה קרול
דיסקין
95 מר
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
130 מר
1,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
125 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
155 מר
6
2,495,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
110 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 2
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 4
122 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
78 מר
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה קרול
ד"ר פוגל הרמן 7
90 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
112 מר
4
1,962,000 ₪
פתח תקווה קרול
פוגל
68 מר
3
1,045,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 93
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
145 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 2
110 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 8
115 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
129 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
95 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 93
76 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 6
110 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 3
80 מר
3
1,710,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 79
6 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 6
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 2
80 מר
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 18
10 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
85 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
127 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
85 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
ד"ר פוגל הרמן 9
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 20
96 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 41
80 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה קרול
בייליס 6
70 מר
3
1,475,000 ₪
פתח תקווה קרול
האחים בכר 22
150 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 12
80 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 10
140 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
127 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
בנימין דיסקין 2
85 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
127 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 5
95 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
105 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3
95 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 13
90 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 2
132 מר
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 31
90 מר
3
1,385,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 6
132 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 73
78 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין 12
96 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
92 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
200 מר
6
4,390,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 93
105 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
137 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
320 מר
9
5,700,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 95
130 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 6
135 מר
5
2,770,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 95
89 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 3 3
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה קרול
יהודה לייב פינסקר 95
87 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 4
125 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
127 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט 6
110 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
360 מר
8
6,600,000 ₪
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
105 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
חיים צבי גרינשטיין
87 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 51
75 מר
2
1,250,000 ₪
פתח תקווה קרול
חלוצת הפרדסנות 14
250 מר
3
2,400,000 ₪
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 41
90 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
266 מר
7
פתח תקווה קרול
זאב אורלוב 77 77
200 מר
8
פתח תקווה קרול
רוטשילד 22
80 מר
3.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
360 מר
7
פתח תקווה קרול
נתן רפפורט
100 מר
4
1,680,000 ₪