פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
123 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 22
135 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
127 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,020,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
126 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,020,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 4
127 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי
135 מר
5
1,899,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 8
136 מר
5
2,120,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
136 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
123 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 20
133 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
126 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 18
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 2
610 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 40
130 מר
5
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
119 מר
5
2,130,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 8
120 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 2
110 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
136 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן
200 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
שלמה בן יוסף 12
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
127 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 4
128 מר
5
2,060,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
140 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
125 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 2
130 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
125 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
127 מר
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,100,000 ₪