פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 8
136 מר
5
2,120,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 18
160 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
230 מר
6
3,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
180 מר
7
2,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי
250 מר
6
2,999,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
80 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
260 מר
9
4,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
מדרחוב ירון מאיה
105 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן
82 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 4
127 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
126 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 100
85 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 18
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ילדי טהרן 3
122 מר
5.5
1,930,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
125 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ילדי טהרן 3
122 מר
5.5
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 8
190 מר
7
2,660,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 1
95 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 8
110 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 2
610 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 2
145 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 40
130 מר
5
פתח תקווה עין גנים דרום
ילדי טהרן 3
1 מר
5.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
119 מר
5
2,130,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 8
120 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 6
185 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 1
350 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
136 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי
242 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 2
110 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 18
105 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן
200 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
שלמה בן יוסף 12
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
175 מר
6
3,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
127 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 4
128 מר
5
2,060,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
140 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ילדי טהרן
125 מר
5.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
125 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 7
81 מר
3.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
270 מר
9
3,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
210 מר
7
3,999,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישעיהו ישראל
128 מר
5.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישעיהו ישראל
5.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
127 מר
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 1
81 מר
3.5
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן
83 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 2
159 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 13
83 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
145 מר
5
2,100,000 ₪