פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
138 מר
5.5
2,475,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
134 מר
5.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
146 מר
5.5
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 4
145 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
138 מר
5.5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר
150 מר
5.5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
138 מר
5.5
2,600,000 ₪