פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 26
13 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
124 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
120 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
125 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
120 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
135 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
113 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
125 מר
5
2,440,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
130 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
117 מר
5
2,310,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
130 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
121 מר
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
141 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 3
125 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 4
105 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,265,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
158 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
125 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
125 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
150 מר
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
130 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
127 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
190 מר
5
2,535,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130 מר
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
125 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
127 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
20 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
120 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
142 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
130 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
142 מר
5
3,120,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 3
120 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
132 מר
5
2,999,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 5
114 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 4
130 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
200 מר
5
3,215,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
200 מר
5
3,215,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
130 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
120 מר
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
122 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
130 מר
5
2,495,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
5
3,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
117 מר
5
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
180 מר
5
3,450,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
60 מר
5
3,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
133 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
135 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
130 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
130 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 3
125 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
150 מר
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
135 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
130 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
114 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
127 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
158 מר
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
135 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
5
3,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
5
2,297,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
12 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
125 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
180 מר
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
12 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
135 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
130 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קוגלמן תרזה 5
120 מר
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
120 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
130 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
 
110 מר
5
1,480,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 5
119 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
5
2,870,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
133 מר
5
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11 כניסה:1
134 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
129 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
139 מר
5
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
130 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 3
130 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,270,000 ₪