פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 11
140
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
162
5
3,700,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
150
5
פתח תקווה נווה גן
משה שמיר
128
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
28
5
2,870,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
110
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
176
5
3,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
137
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
124
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
120
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
13
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 24
132
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
135
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
140
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 13
136
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
140
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11
120
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
142
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
137
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 14
30
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11
120
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
22
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
140
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
150
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
120
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
26
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 11
158
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 13
137
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
133
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר 1
150
5
3,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
125
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130
5
2,545,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 12
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
125
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
131
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
 
130
5
2,545,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
133
5
2,670,000 ₪