פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
119 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
115 מר
4.5
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 6
115 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
120 מר
4.5
2,330,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
125 מר
4.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
110 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120 מר
4.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 6
110 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
120 מר
4.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 3
125 מר
4.5
2,410,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 6
125 מר
4.5
2,030,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
120 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 4
137 מר
4.5
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
110 מר
4.5
2,080,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
120 מר
4.5
2,150,000 ₪