פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 6
110 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
115 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 8
1 מר
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
148 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
75 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
110 מר
4
2,230,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
116 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
105 מר
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
115 מר
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
160 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
110 מר
4
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
111 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
115 מר
4
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 14
101 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
110 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
106 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
114 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
110 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
110 מר
4
2,210,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
112 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
101 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
109 מר
4
2,245,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
110 מר
4
2,145,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
100 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
109 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 8
98 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
110 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
96 מר
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
14 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
100 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
105 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
101 מר
4
2,140,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
107 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
100 מר
4
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
90 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
107 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
110 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
105 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
104 מר
4
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
104 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 6
113 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
101 מר
4
2,110,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 15
110 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 12
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
119 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
105 מר
4
2,065,000 ₪