פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
103 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
107 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
116 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
109 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 21
110 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
11 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
110 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
101 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
110 מר
4
2,178,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 15
110 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
106 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 4
100 מר
4
2,055,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
134 מר
4
2,720,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10 10
101 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
103 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
110 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
103 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 15
109 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 21
109 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
110 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 21
107 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 8
1 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 8
105 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
115 מר
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
103 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 4
98 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
155 מר
4
3,090,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
110 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
148 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
107 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
108 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 6
110 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 21
110 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
116 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
106 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
116 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 1
110 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
110 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
75 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
110 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
160 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
100 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
110 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
110 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 11
105 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
111 מר
4
2,270,000 ₪