פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
92 מר
3.5
1,900,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
87 מר
3.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
80 מר
3.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 8
98 מר
3.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
86 מר
3.5
1,860,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
90 מר
3.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
6 מר
3.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
92 מר
3.5
1,830,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר
87 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
99 מר
3.5
1,800,000 ₪