פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 222
80 מר
3
1,870,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
78 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
67 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 6
85 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
85 מר
3
1,780,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 6
85 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 6 6
3
1,940,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
85 מר
3
פתח תקווה נווה גן
 
77 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 6
85 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
85 מר
3
1,780,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
 
50 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
 
82 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
65 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
 
75 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
80 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
80 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
 
75 מר
3
1,560,000 ₪