פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
110 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 15
130 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
125 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 8
110 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא
100 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
120 מר
5
1,960,000 ₪