פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 14
127
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 20
100
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
125
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120
5
1,590,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
121
5
2,300,000 ₪