פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 22
55 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
60 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,485,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 16
69 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
65 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 2
65 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 6
69 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
75 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 7
75 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
75 מר
3
1,265,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
66 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
80 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
70 מר
3
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 12
80 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
63 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
72 מר
3
1,358,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
63 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 2
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
73 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
70 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,430,000 ₪