פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 18
38 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 22
55 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
85 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד
50 מר
2.5
1,235,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 23
60 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
97 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 1
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
73 מר
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 20
68 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
180 מר
6
2,095,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4.5
1,585,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
110 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
66 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
95 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
80 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
75 מר
3
1,265,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 16
69 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 11
96 מר
4
1,625,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 15
130 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
70 מר
3
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
125 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
73 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 8
103 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
150 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 17
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
96 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
75 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 8
110 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 10
100 מר
3.5
1,285,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
170 מר
6
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 5
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
90 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 7
95 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
73 מר
3.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
95 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
63 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 7
90 מר
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 5
115 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 7
85 מר
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
72 מר
3
1,358,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
63 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 16
160 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 5
95 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א 1
140 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1 1
116 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 6
44 מר
2.5
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 6
54 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 11
98 מר
4.5
1,625,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 12
103 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
110 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 5
91 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא
100 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
120 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
70 מר
3.5
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
70 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,430,000 ₪