פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 22
50 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
116 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 22
55 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
60 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 18
40 מר
2
1,280,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,485,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 16
69 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
105 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א 14
140 מר
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
95 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4.5
1,585,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 7
85 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
78 מר
3.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
65 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 18
40 מר
2
1,125,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
170 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 2
65 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 6
69 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
140 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 23
60 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
115 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
165 מר
7
2,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
140 מר
5
1,910,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
150 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
95 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
75 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 7
75 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 20
68 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 18
45 מר
2
1,330,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 7
89 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
95 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
90 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
97 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
75 מר
3
1,265,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד
50 מר
2.5
1,235,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
106 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
180 מר
6
2,095,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
85 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 1
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 18
38 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
110 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
73 מר
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א 2
150 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 10
66 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 9
80 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 15
130 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
70 מר
3
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
125 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 12
80 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
96 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 10
100 מר
3.5
1,285,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
170 מר
6
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 16
120 מר
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 5
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
90 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 7
95 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
73 מר
3.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
63 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
75 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 7
90 מר
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 5
115 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 7
85 מר
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 3
72 מר
3
1,358,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 8
63 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 16
160 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 5
95 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הגר"א 1
140 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1 1
116 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 11
96 מר
4
1,625,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 6
44 מר
2.5
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
רבי עקיבא 2
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 8
103 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן
73 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 3
120 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 17
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 8
110 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 6
54 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב אונטרמן 11
98 מר
4.5
1,625,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 12
103 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 1
110 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הירקונים 10
90 מר
4
1,650,000 ₪