פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 7
200 מר
6
3,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136 מר
6
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
145 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
185 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
146 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
165 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
133 מר
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
175 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
268 מר
6
3,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 4
155 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
150 מר
6
3,075,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
137 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
147 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
150 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136 מר
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
268 מר
6
3,820,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
152 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
140 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
137 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
143 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
143 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
155 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
150 מר
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 4
143 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
213 מר
6
3,470,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 29
147 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
155 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
187 מר
6
3,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,470,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
160 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 4
140 מר
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
150 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
160 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
152 מר
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
143 מר
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
214 מר
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
211 מר
6
5,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
214 מר
6
3,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136 מר
6
2,460,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
150 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
145 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
30 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
150 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
140 מר
6
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
137 מר
6
2,640,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
147 מר
6
2,775,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
133 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
177 מר
6
3,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
132 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 1
200 מר
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
200 מר
6
3,300,000 ₪