פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 13
146
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
18
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
150
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח
140
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
144
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
129
6
2,670,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
175
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
145
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
163
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
144
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136
6
2,570,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
156
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
141
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
170
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
140
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
137
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
145
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
165
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
178
6
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136
6
2,470,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
160
6
3,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
145
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
150
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
144
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 7
143
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
144
6
2,700,000 ₪