פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
144 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 7
200 מר
6
3,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
145 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
185 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
146 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
165 מר
6
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
133 מר
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
175 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
268 מר
6
3,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 4
155 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136 מר
6
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
143 מר
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
152 מר
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
214 מר
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
211 מר
6
5,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
214 מר
6
3,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136 מר
6
2,460,000 ₪