פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
128
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
133
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון 12
124
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 3
120
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
115
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
128
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 6
121
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
130
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
131
5
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 1
125
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
130
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
117
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
125
5
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
127
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 13
127
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
130
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
125
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 13
125
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
136
5
2,425,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
250
5
3,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
127
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
50
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
160
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
115
5
2,199,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 24
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
126
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
131
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
127
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
160
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
127
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
127
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 5
116
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
130
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 7
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
145
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
14
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
135
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
131
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
131
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
133
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
135
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
130
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
136
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
136
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
135
5
2,560,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 3
120
5
2,340,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
150
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
125
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
130
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 9
127
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
127
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
135
5
2,649,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 9
127
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
120
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
125
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 7
133
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
118
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
115
5
2,239,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 13
127
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41 41
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
125
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
130
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 9
124
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
127
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
135
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
116
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
142
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
120
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
130
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
127
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
130
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
160
5
3,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
115
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
127
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 3
109
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
120
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
127
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 19
124
5
2,550,000 ₪