פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 16
112 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
110 מר
4.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
116 מר
4.5
2,340,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
110 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
114 מר
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
108 מר
4.5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
115 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
119 מר
4.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
120 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
115 מר
4.5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
107 מר
4.5
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
112 מר
4.5
2,340,000 ₪