פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105
4
2,020,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
102
4
10,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6
102
4
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 6
102
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
95
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
106
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 7
108
4
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
100
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
120
4
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 5
107
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
100
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
98
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 8
102
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
108
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
112
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
100
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
110
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
106
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
106
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
13
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
103
4
2,095,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 5
13
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
105
4
2,095,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
100
4
2,075,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
114
4
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2 2
106
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
110
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
100
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
106
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
107
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110
4
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
100
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 4
110
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6
105
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
98
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
106
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
13
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
100
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
103
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
102
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
104
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
116
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
114
4
2,200,000 ₪