פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6
105 מר
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
105 מר
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 8
102 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
108 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
106 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
103 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
בן חור 6
103 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 8
175 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
110 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
102 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130 מר
4
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 45
115 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
106 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
107 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 4
110 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 22
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 19
120 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6 6
103 מר
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6 6
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 4
110 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
108 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
129 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
103 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
115 מר
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
104 מר
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
100 מר
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105 מר
4
2,020,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
120 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 5
13 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
12 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
110 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 5
106 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
130 מר
4
3,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2 2
103 מר
4
20,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4