פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
100 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 5
106 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 20
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
105 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
100 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
110 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
102 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
101 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
105 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
125 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 45
100 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
110 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
100 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 111
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
105 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 35
110 מר
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
100 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
100 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
120 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
100 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
100 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 5
106 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
100 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
106 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
112 מר
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 16
100 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
100 מר
4
1,930,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
107 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 18
100 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
95 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 18
105 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 18
100 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 5
110 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
110 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
106 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
107 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
105 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
105 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
100 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2 2
109 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
100 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
105 מר
4
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
100 מר
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
105 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
112 מר
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
110 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
112 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
105 מר
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
110 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 4
230 מר
4
2,650,000 ₪