פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 17
200 מר
8
3,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי
350 מר
8
3,000,000 ₪