פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל
250 מר
7
3,200,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חבקוק
220 מר
7
3,100,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 17
200 מר
7