פתח תקווה שעריה
יונה
170 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
170 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
170 מר
6
2,970,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
170 מר
6
2,970,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 1
120 מר
6
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חגי
200 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 1
650 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הושע
140 מר
6
3,200,000 ₪