פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
150 מר
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 1
150 מר
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
115 מר
5.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שעריה
נחום 13
150 מר
5.5
6,190,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
150 מר
5.5
1,650,000 ₪