פתח תקווה שעריה
הדרור
115
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
100
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון
95
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 6
108
4
פתח תקווה שעריה
הנביאים
95
4
פתח תקווה שעריה
הניצחון 1
95
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חברון
110
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
99
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון 1
94
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה שעריה
תפוצות ישראל 14
120
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון 5
80
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 14
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 15
89
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה 9
110
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 43
92
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 13
535
4
3,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
98
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
89
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
74
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
85
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חכמי ישראל
430
4
2,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
85
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 57
101
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
110
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 9
80
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
80
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קיש
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שעריה
דוד רזיאל 37
92
4
1,550,000 ₪