פתח תקווה שעריה
התחייה 9
100 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
85 מר
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
90 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
80 מר
4
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 15
89 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
105 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 00
108 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
80 מר
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הרב צעירי
365 מר
4
2,420,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
105 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
75 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי
100 מר
4
3,050,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה שעריה
המלכים
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חכמי ישראל
430 מר
4
2,780,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
80 מר
4
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
89 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
110 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שעריה
המלכים
4
24,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
190 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
76 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
המלכים
4
2,460,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי
330 מר
4
3,070,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חברון 2
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
190 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 00
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 15
73 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 57
100 מר
4
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 7
90 מר
4
1,180,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 14
190 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
90 מר
4
1,150,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חברון 6
87 מר
4
1,450,000 ₪