פתח תקווה שעריה
הדרור 14
85 מר
3.5
1,740,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
75 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
80 מר
3.5
1,425,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
85 מר
3.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
90 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 21
70 מר
3.5
1,230,000 ₪