פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
80 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 5
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 24
63 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 17
800 מר
3
4,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 23
800 מר
3
5,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
70 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 25
46 מר
3
1,140,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
64 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
85 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
65 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 1
65 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 37
68 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
73 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 00
79 מר
3
1,610,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 37
68 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 17
100 מר
3
פתח תקווה שעריה
הנביאים 00
77 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
65 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
65 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
62 מר
3
118,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
75 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
המלכים
360 מר
3
2,440,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
65 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
75 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
65 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
60 מר
3
1,095,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חכמי ישראל
430 מר
3
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
64 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
70 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 48
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 14
75 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
70 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
65 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
70 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
75 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
62 מר
3
פתח תקווה שעריה
השופטים
320 מר
3
2,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 3
70 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון 1
120 מר
3
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
74 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
85 מר
3
1,140,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
67 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
60 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
60 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 5
62 מר
3
1,120,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 44
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
65 מר
3
1,040,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
80 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 46
75 מר
3
1,295,000 ₪