פתח תקווה שעריה
 
310
6
פתח תקווה שעריה
מיכה 11
400
5
3,390,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 24
70
3.5
1,395,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
115
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה שעריה
 
310
2,480,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 14
88
3
פתח תקווה שעריה
השופטים 9
69
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
150
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 24
63
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חברון
110
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הניצחון 1
95
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
95
4
פתח תקווה שעריה
הנביאים
99
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 25
115
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה
400
5
3,290,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
230
7
2,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הרב צעירי
150
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
70
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון 1
94
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה שעריה
תפוצות ישראל 14
120
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
80
3.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
78
3
2,290,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה
400
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 6
108
4
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 23
800
3
4,190,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 46
75
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 23
352
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון 5
80
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
דוד רזיאל 33
152
6
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 3
70
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 14
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 6
70
3
1,210,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
76
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 15
89
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 14
80
3
1,785,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל
75
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה 9
110
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 43
92
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 14
92
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 13
535
4
3,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
החמישה
83
5
פתח תקווה שעריה
החמישה
83
5
1,495,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
85
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 44
64
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
85
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה 11
110
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
375
3.5
2,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
98
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
74
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
85
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
100
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
115
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה 10
85
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
85
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
89
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה שעריה
רות
120
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 48
75
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
70
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
80
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
דוד רזיאל 21
72
3.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 23
800
3
4,390,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הושע
600
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 5
65
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 5
60
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
49
2
1,030,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חבקוק
485
2,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חגי 32
250
3
פתח תקווה שעריה
חכמי ישראל
430
4
2,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
דוד רזיאל
48
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
85
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
69
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
80
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 57
101
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 46
74
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 1
150
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
110
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 10
90
3.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה שעריה
נחום
120
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 23
350
5
4,000,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
80
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 9
80
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
65
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
רות 10
4100
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 500
108
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
63
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 21
70
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קיש
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
75
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
דוד רזיאל 37
92
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי
350
8
3,000,000 ₪