פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
80 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה 9
100 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 5
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 14
85 מר
3.5
1,740,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 24
63 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
85 מר
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
80 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
150 מר
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
90 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 21
70 מר
3
1,080,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 9
72 מר
3.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה 11
110 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הרב צעירי
305 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
554 מר
6.5
פתח תקווה שעריה
השופטים 1
150 מר
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
80 מר
4
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
60 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 17
800 מר
3
4,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 37
68 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 15
89 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
105 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
60 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 23
800 מר
3
5,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 00
108 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
75 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
80 מר
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 25
46 מר
3
1,140,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
70 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הרב צעירי
365 מר
4
2,420,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
115 מר
5.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
64 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 17
200 מר
8
3,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
105 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
85 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
75 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
170 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי
100 מר
4
3,050,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה שעריה
המלכים
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חכמי ישראל
430 מר
4
2,780,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
65 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 200
102 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אלחריזי 3
656 מר
5
3,150,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 25
46 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 25
48 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה שעריה
נחום 13
150 מר
5.5
6,190,000 ₪
פתח תקווה שעריה
נחום ניר 13
120 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
80 מר
3.5
1,425,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 6
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
80 מר
4
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה 11
400 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
פינסקר
9
3,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור
85 מר
3.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
89 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
110 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 1
65 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי
350 מר
8
3,000,000 ₪
פתח תקווה שעריה
המלכים
4
24,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל
130 מר
5
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
150 מר
5.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
190 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 37
68 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
73 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 42
76 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
המלכים
4
2,460,000 ₪
פתח תקווה שעריה
רות
40 מר
2
1,090,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי
330 מר
4
3,070,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 00
79 מר
3
1,610,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
90 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 17
100 מר
3
פתח תקווה שעריה
חברון 2
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
190 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חבקוק
220 מר
7
3,100,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 00
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 4
64 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 15
73 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 17
200 מר
7
פתח תקווה שעריה
כנסת ישראל 57
100 מר
4
פתח תקווה שעריה
השופטים
75 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הושע 1000
310 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה
120 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 7
90 מר
4
1,180,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הדרור 14
190 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה 11
114 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 21
70 מר
3.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
90 מר
4
1,150,000 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
82 מר
1
1,320,000 ₪
פתח תקווה שעריה
רות
42 מר
1.5
1,020,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חברון 6
87 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 3
70 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון 1
120 מר
3