פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
155 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף נקר 9
142 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
170 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס
250 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
160 מר
6
3,300,000 ₪