פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 20
112 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הלוי
120 מר
5
2,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
100 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים 26
136 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר 2
118 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
128 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 22
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 26
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 20
119 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 7 7
150 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 8
125 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 42
122 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
123 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 7
150 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 54
120 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 7
128 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הלוי
120 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 54
117 מר
5