פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
117 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
120 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
120 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
115 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
118 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
130 מר
5
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
6 מר
5
2,475,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
335 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
115 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
126 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
124 מר
5
2,475,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 26
130 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 42
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 54
13 מר
5
2,480,000 ₪