פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
109 מר
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 4
98 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר
88 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
120 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 2
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
120 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
104 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
115 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
108 מר
4
2,240,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
104 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 12
95 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 2
100 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 42
104 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
95 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף נקר 9
114 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 18
113 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
בן ציון צוויק
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
94 מר
4
1,720,000 ₪