פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
200 מר
3.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
85 מר
3.5
1,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
89 מר
3.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
200 מר
3.5
2,100,000 ₪