פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
100 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
100 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף נקר 9
142 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר
88 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
305 מר
6
4,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
120 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
109 מר
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
118 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 2
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 20
290 מר
10
5,895,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
94 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
100 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
120 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
155 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
100 מר
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
100 מר
4.5
1,860,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
135 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
130 מר
5
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
115 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
70 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
85 מר
3.5
1,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 10
99 מר
4.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
100 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
200 מר
3.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 20
304 מר
9
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 4
98 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
104 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס 1
110 מר
4.5
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
120 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 42
122 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס 5
240 מר
5.5
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
89 מר
3.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
גליצנשטיין 6
101 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
117 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 7
115 מר
4.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
6 מר
5
2,475,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
108 מר
4
2,240,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר 2
118 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
170 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
335 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
115 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 12
95 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
128 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 8
120 מר
5.5
2,270,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 22
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
123 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 2
100 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
104 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
126 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 42
104 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
104 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס
250 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 26
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
95 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
124 מר
5
2,475,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס 1
110 מר
4.5
1,970,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
200 מר
3.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 26
130 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 20
119 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף נקר 9
114 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 18
113 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 7 7
150 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 42
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 54
13 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
בן ציון צוויק
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 7
150 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
135 מר
6
2,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
160 מר
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 54
120 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 7
128 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 2
190 מר
12
פתח תקווה כפר גנים ב
הלוי
120 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 54
117 מר
5