פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
100
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס 1
110
4.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן 2
90
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין
170
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות
112
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
90
3.5
1,640,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
גליצנשטיין
110
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
 
90
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 48
120
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
 
270
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס 1
110
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים 15
118
5
2,175,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר 7
110
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף נקר 2
125
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 48
135
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 1
112
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים 28
115
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הלוי 1
170
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
113
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין
21
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
 
120
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הלוי 6
73
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
 
108
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 48
170
6
3,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים
118
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים
115
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
 
75
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הלוי
98
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
90
3.5
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 22
95
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יוסף פלדמן
105
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים 15
118
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר
130
6
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות
180
6
3,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
155
5
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 1
150
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
155
5
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין
110
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים
110
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים
110
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 20
290
10
5,885,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
180
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר
120
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
דוד תדהר 2
160
5
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118
5
2,180,000 ₪