פתח תקווה קרית דוד אליעזר
דוד רמז 56
500 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 39
270 מר
10
3,750,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה
545 מר
3
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
דוד רמז 36
150 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 38
500 מר
7
3,800,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 89
180 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה
80 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יצחק גרינבוים 1
70 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יקותיאל אדם 6
70 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 80
220 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה
500 מר
1
3,880,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יקותיאל אדם 6
70 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 89
180 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה
105 מר
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
ריבלין 4
186 מר
5
1,580,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
הרב יצחק נסים 2
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 107
22 מר
1
920,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יקותיאל אדם 6
70 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 80
220 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יצחק גרינבוים
90 מר
5
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יקותיאל אדם 4
75 מר
3.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
חיים לסקוב
180 מר
4.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 80
250 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 39
500 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
ריבלין 2
65 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 39
500 מר
11
3,700,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 39
283 מר
12
3,750,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
הרב יצחק נסים 2
122 מר
5
2,285,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יצחק גרינבוים 10
90 מר
4.5
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
חיים לסקוב 20
200 מר
1
1,100,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
אחווה
3
2,600,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יצחק גרינבוים 10
90 מר
5
1,530,000 ₪