פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
120 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 94
115 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
115 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
122 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
133 מר
5.5
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 6
75 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי
120 מר
5.5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 13
200 מר
5.5
2,390,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
90 מר
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן
75 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
122 מר
4.5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן
105 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
110 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי
120 מר
5.5
3,550,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
178 מר
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן 4
80 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 90
50 מר
2
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
103 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 84
220 מר
7
2,550,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 10
67 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
י"ד הבנים 1
130 מר
6
2,380,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יחיאל מיכל פינס 18
170 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
100 מר
4.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
סטרכילביץ'
90 מר
4
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
175 מר
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 60
113 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 41
75 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
12 מר
5.5
2,490,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
105 מר
4
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
128 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 14
12 מר
4
1,999,990 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 23
87 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 18
200 מר
4.5
1,980,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 4
90 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
אלחנן 3
85 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
140 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
140 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
104 מר
4.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי 2
72 מר
3
1,415,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 39
90 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי
74 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
180 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 13
100 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115 מר
5
1,688,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 12
100 מר
4
1,735,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 39
120 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
115 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 82
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי 55
120 מר
5.5