פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
106
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 39
103
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן 2
70
3
1,445,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 50
117
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
לבון 6
85
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
118
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
262
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
125
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
92
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
67
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
106
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
120
4
2,440,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
127
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
100
4
2,050,050 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
לוין
75
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
לוין 3
120
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
130
4.5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 18
106
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 80
100
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
129
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
128
5.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
12
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
ד"ר אפשטיין 23
70
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 6
120
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 18
106
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יחיאל מיכל פינס 18
170
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
ד"ר אפשטיין
70
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 2
170
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 37
94
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
ד"ר אפשטיין 23
70
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
י"ד הבנים 12
100
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
125
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
ד"ר אפשטיין 21
70
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 22
103
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן 4
94
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 37
91
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 74
100
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יחיאל מיכל פינס 6
38
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
259
6