פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
120 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
115 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 94
115 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
י"ד הבנים 5
200 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
122 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
133 מר
5.5
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126 מר
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 6
75 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
115 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 48
110 מר
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן
75 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
122 מר
4.5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן
105 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
110 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
125 מר
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
125 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן 4
80 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
178 מר
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
115 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
125 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
117 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
103 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 10
67 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
113 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
114 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
135 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
100 מר
4.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
י"ד הבנים 5
135 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
115 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
175 מר
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
117 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
12 מר
5.5
2,490,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
105 מר
4
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
128 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117 מר
6
2,080,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117 מר
6
2,080,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 14
12 מר
4
1,999,990 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117 מר
6
2,080,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28 28
103 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
165 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
אלחנן 3
85 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
100 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
115 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
104 מר
4.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי 2
72 מר
3
1,415,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי
74 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
180 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הנשיאים 55
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 13
100 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115 מר
5
1,688,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 76
98 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 12
100 מר
4
1,735,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
113 מר
5
2,060,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
115 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 14
100 מר
4
1,790,000 ₪