פתח תקווה שיכון מפ"ם
י"ד הבנים 5
200
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 50
117
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
139
6
2,530,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 28
110
4.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 18
119
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
104
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
262
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 48
96
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 2
90
4
1,895,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
127
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
116
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
106
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 18
106
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
120
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
118
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
120
4
2,440,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
132
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
לוין 3
120
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 88
92
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 2
12
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן 2
78
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 20
120
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
125
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
הוברמן 2
70
3
1,445,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
100
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 2
90
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
138
6
2,595,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126
5.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 16
330
4
3,920,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
100
4
2,050,050 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
בנימין מינץ 16
445
4
3,920,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 2 2
90
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
128
5.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
12
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 2
90
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
118
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
117
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 18
106
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
126
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
130
4.5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 94
120
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
129
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 6
120
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק יצחקי 5
131
5
2,550,000 ₪